Sognefjorden_Feroyar_Sognefjorden


SognefjordenForoyarSognefjorden+001.jpg
Typisk Ferøysk natur
178.06 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+002.jpg
Det er ikkje berre på Vestlandet det er bratt
114.91 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+003.jpg

257.17 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+004.jpg
Trygve og Nils Roar
94.56 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+005.jpg

167.97 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+006.jpg
Tre bisoler over Yell; Shetland
35.69 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+007.jpg
Typisk britisk sokkel
40.34 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+009.jpg
Shetlandsponnier
207.90 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+010.jpg

Havsuler

SognefjordenForoyarSognefjorden+011.jpg

68.22 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+012.jpg
"Ei rukka t so spyr eg...."
101.35 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+013.jpg
Thorshavn
96.04 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+014.jpg

127.23 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+015.jpg

73.93 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+016.jpg

80.58 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+017.jpg
Alltid velkomne til Lerwick
145.38 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+019.jpg
Thorshavn
108.85 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+020.jpg
Thorshavn
183.80 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+024.jpg
Innseiling Lerwick 01:30 hrs
110.01 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+025.jpg

197.74 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+028.jpg
Lerwick
156.20 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+029.jpg
Lerwick
265.32 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+030.jpg
Gjelder Kyoto avtalen på britisk sokkel?
80.42 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+031.jpg
Statfjord B
72.72 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+033.jpg
Brentfeltet
77.31 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+034.jpg

101.85 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+035.jpg
Lerwick by night
107.68 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+036.jpg
"No spyr eg..."
115.47 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+038.jpg
Fenalår...
149.94 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+039.jpg

213.23 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+040.jpg
Litt bedre opningstider i Høyanger enn i Scalloway
112.77 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+041.jpg
Land i sikte
114.60 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+042.jpg

178.71 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+045.jpg
Avgang Lerwick i skodde
66.03 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+049.jpg
Thorshavn
196.21 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+050.jpg
Thorshavn 05:30 hrs
169.56 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+051.jpg
Thorshavn
152.65 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+052.jpg
Tollar kjapt ombord
158.01 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+054.jpg
Ankerdram 06:30 hrs etter 60 timers overfart
180.80 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+055.jpg
Thorshavn
112.34 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+057.jpg

"Meira rukke"

SognefjordenForoyarSognefjorden+059.jpg
Gamle Thorshavn
162.05 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+061.jpg

187.97 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+062.jpg

62.69 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+065.jpg
Mange pene damer i Thorshavn
23.79 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+069.jpg

155.20 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+070.jpg
Gjogv
134.30 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+071.jpg
Gjogv
144.42 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+072.jpg
Eidi
113.02 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+073.jpg
Nordkysten
123.13 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+074.jpg
Færøy kraft?
203.16 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+075.jpg

122.07 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+076.jpg
Grotte tur, Vestmanna
109.67 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+077.jpg
Vestmanna
135.90 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+081.jpg

164.64 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+084.jpg

26.24 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+085.jpg

190.32 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+086.jpg
202.02 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+087.jpg

36.20 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+088.jpg

119.55 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+089.jpg
Ravna Stack på sørsida av Yell Sound
75.75 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+090.jpg

192.47 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+091.jpg
Shetland
158.43 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+092.jpg
Thorshavn havn
131.08 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+093.jpg

123.08 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+094.jpg

152.92 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+096.jpg

129.06 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+097.jpg
"Risin og Kjellingen"
102.42 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+098.jpg
Vestmanna
161.66 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+099.jpg

102.39 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+100.jpg
Lerwick
124.19 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+102.jpg

145.28 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+103.jpg
Nolsøy
95.86 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+104.jpg
Matros på frivakt - røykeloven ikkje innført på Ferøyane
108.24 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+107.jpg

139.61 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+108.jpg

165.45 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+109.jpg

117.41 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+110.jpg

136.35 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+111.jpg

103.02 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+112.jpg
Klaksvik
166.04 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+114.jpg
På veg til Shetland
212.45 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+115.jpg
Thorshavn
151.02 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+118.jpg
Thorshavn
150.19 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+141.jpg
Innseiling til Thorshavn
142.70 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+143.jpg
Thorshavn
135.43 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+144.jpg
Gamle Thorshavn
129.25 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+145.jpg
Min arbeidsgjevar etablert i Thorshavn
164.21 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+157.jpg
Gamle Thorshavn
178.83 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+165.jpg
"Kunst" Thorshavn
23.93 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+175.jpg
Vestmanna
SognefjordenForoyarSognefjorden+176.jpg
Vestmanna
32.84 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+177.jpg
Vestmanna
67.31 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+179.jpg

107.61 KB
SognefjordenForoyarSognefjorden+180.jpg

132.80 KB

Created by IrfanView